herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

04 sty 2022
Aktualności

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy będzie realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19. Gmina na realizację zadania otrzyma dotację z budżetu państwa.

Wnioski będzie można składać:

 • Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAPod 04.01.2022r. do 31.10.2022r.
 • Tradycyjnie (papierowo) – od 04.01.2022r. do 31.10.2022r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 95 747 21 43 wew. 22 w godzinach od 7:00 do 15:00.

czytaj więcej

14 gru 2021
Aktualności

Komunikat Dyrektora OPS

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu w dniach:

 

- 24 grudnia 2021 r.(piątek) 

- 7 stycznia 2022 r. (piątek)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu będzie NIECZYNNY.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

czytaj więcej

06 gru 2021
Aktualności

Na bezdomnych czekają ciepłe schroniska

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu prowadzą działania polegające na tym, by dotrzeć do osób bezdomnych i poinformować ich o możliwości skorzystania z pobytu w schronisku zapewniającego całodobowe schronienie. W dzisiejszej akcji tj. 06.12.2021r. pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu sprawdzali w tym celu miejsca, w których prawdopodobnie mogą przebywać osoby bezdomne.

W przypadku posiadania wiedzy o osobach bezdomnych przebywających w pustostanach, osób starszych samotnych, które wymagają wsparcia osób drugich zwracamy się z prośbą o kontakt:

 • w godzinach 700 - 1500 z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, tel. 95 747 2143 lub 95 747 5849
 • w pozostałych godzinach z Komendą Powiatową Policji w Myśliborzu, ul. Łużycka 21a, tel. 95 747 7523 lub 95 747 7511. O pomoc można także prosić pod ogólnopolskim numerem telefonu 112.

czytaj więcej

22 paź 2021
Aktualności

Szczepienia przeciw COVID-19

Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski uprzejmie informuje, że od 15 października 2021 r. nastąpiła zmiana miejsca wykonywania szczepień przeciw COVID-19.

Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19, mieszczący się w Myśliborskim Ośrodku Kultury przy ul. Klasztornej 3, będzie prowadził szczepienia w dniu 22 października 2021 r. w piątek w godzinach 11:00 do 15:00.

Jednocześnie informujemy, że w ramach mobilnego punktu szczepień ochronnych przeciw COVID-19 w dniu 23 października 2021 r. w sobotę w godzinach 10:00 do 14:00 ww. szczepienia prowadzone będą w budynku Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, tj. w Ratuszu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mysliborz.pl w zakładce Zdrowie.

czytaj więcej

06 sie 2021
Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

flaga i godło Polski

Gmina Myślibórz  przystąpiła do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Gminy Myślibórz  do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania - 90 000,00 zł.

Całkowita wartość - 90 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Gmina Myślibórz realizuje w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie podania i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz  KARTY OCENY STANU DZIECKA/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ stanowiących załączniki do Programu.

Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu,            ul. 1 Maja 19
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1 Maja 19
74-300 Myślibórz

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 20 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu  

Tel.  95 747 21-43 ( wew. 26 )

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Załączniki do pobrania tutaj:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021.
 2. Załącznik nr 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.
 3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz