herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

31 maj 2021
Aktualności

Opłata za Środowiskowy Dom Samopomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie art.51 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2021 poz.803) korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

czytaj więcej

25 maj 2021
Aktualności

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu zarządzeniem z dnia 21 maja.2021r. postanowił, że w dniu 04 czerwca 2021r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

czytaj więcej

15 mar 2021
Aktualności

Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu

Uprzejmie informujemy, iż w Myśliborzu rozpoczęło swoją działalność  Regionalne Centrum Kryzysowe. W ramach swojej pracy Centrum zapewnia wsparcie w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Pomoc kierowana jest dla osób lub rodzin, które są w trakcie lub po przebytym kryzysie psychicznym. Usługi pomocowe są w pełni bezpłatne i nie wymagają skierowania.

            Formy pomocy:                                             Kontakt:

            - pomoc psychologiczna                             Regionalne Centrum Kryzysowe

            - poradnictwo pedagogiczne                       ul. Spokojna 13

            - poradnictwo rodzinne                                74-300 Myślibórz

            - poradnictwo specjalistyczne                     tel. 669 606 604

            - grupa wsparcia                                             e-mail: rck@pcprmysliborz.pl

            - zajęcia psychoedukacyjne                          

czytaj więcej

21 sty 2021
Aktualności

Ruszają dopłaty do czynszu

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

czytaj więcej

19 sty 2021
Aktualności

Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu planuje w 2021 roku przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
 • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej do 240 godzin usług - nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Myśliborzu pod numerem telefonu – 95 747 2143

Więcej informacji o Programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1135,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

 

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz