herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Myśliborzu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ogłasza konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”, którego głównym celem jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych z terenu gminy Myślibórz.      

Regulamin konkursu

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz