herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu informuje, że w dniu 5 grudnia 2019r. konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Myślibórz „STOP PRZEMOCY! REAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” został rozstrzygnięty. Łącznie ze szkół z terenu gminy Myślibórz wpłynęło 123 prace. Przyznano osiem nagród w dwóch kategoriach wiekowych. Konkurs plastyczny miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zjawiska przemocy zarówno w domu jak i wśród rówieśników oraz pokazania sposobów zapobiegania przemocy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy.
Wystawa prac biorących udział w konkursie znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Myśliborzu.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace.

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz