herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 10.10.2019r. zainicjował na terenie naszego miasta Myślibórz kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie. Do udziału w kampanii została zaproszona Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu.         

Celem kampanii było podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie. W ramach kampanii opracowano plakaty oraz ulotki. Materiały informacyjno-edukacyjne, w tym o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie rozpowszechniono wśród społeczności lokalnej, jak również przekazano instytucjom działającym na terenie gminy Myślibórz.

Kampania wpisana jest w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Myślibórz na lata 2015-2020

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz