herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

 1.  Handel ludźmi:
 • POLICJA     -     telefon zaufania: (+48) 664 974 934,                              e-mail:  handelludzmibsk@policja.gov.pl
 • LA STRADA Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu     -    telefon zaufania: (+48) 22 628 99 99,     e-mail:   strada@strada.org.pl       strona internetowa:   www.strada.org.pl
 1.  Przemoc w rodzinie:
 •  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"     -    telefon zaufania: 800 120 002,                                                         e-mail:   pogotowie@niebieskalinia.pl                                                      strona internetowa:   www.niebieskalinia.pl
 • POLICJA     -     telefon zaufania:  800 12 01 48,  „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
 1.   Kryzys emocjonalny:
 • PORADNIA TELEFONICZNA DLA OSÓB DOROSŁYCH w KRYZYSIE EMOCJONALNYM potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej doświadczających kryzysu emocjonalnego, samotnych, cierpiących z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych    -    bezpłatny telefon zaufania odbierany codziennie od godziny 14.00 do 22.00  numer:   116 123,      strona internetowa:   www.psychologia.edu.pl  
 • CENTRUM WSPARCIA dla OSÓB w STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO dyżurują tam psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc. W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Telefoniczne Centrum Wsparcia /bezpłatna linia - 24 godziny przez 7 dni w tygodniu/  telefon numer 800 70 2222. E-mail: porady@liniawsparcia.pl Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie: www.liniawsparcia.pl
 1.  Uzależnienia behawioralne:
 • Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia. Uzależnienie to, rozumiane jako poważne i niebezpieczne zaburzenie zdrowia jednostki, może pojawić się w obszarze wielu zachowań, które należą do normalnego, a nawet podstawowego dla życia sposobu postępowania     -     telefon zaufania jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22  numer 801-889-880 /Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Koszt połączenia z telefonów komórkowych – cena za każdą minutę, zależnie od taryfy operatora/,  strona internetowa: www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
 •  Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: numer 22 484 88 01
 •  Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: numer 116 111
 •  Telefon Zaufania Dla Dorosłych (pon. – nd., 14:00–22:00): numer 116 123
 •  Telefon Dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci: numer 800 100 100
 1.  Uzależnienie od narkotyków
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków   -   numer 801 19 99 90 moźesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21,  strona internetowa: www.narkomania.org.pl
 1.  AIDS / HIV
 • całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS - numer  22 692 82 26 od pn. 9.00 do pt. 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  numer  801 888 448  płatne za 1. min. połączenia. Strona internetowa:  www.aids.gov.pl
 1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 22. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Strona internetowa: www.116111.pl
 1. Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer 800 12 12 12 - moźesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15 do 20. Strona internetowa: www.brpd.gov.pl
 1.  Zaginieni
 • Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA   -   numer  801 24 70 70. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie internetowej:  www.zaginieni.pl
 1.  Krajowe Centrum Kompetencji
 • Wcale nie trzeba się narażać na zarzut wtykania nosa w nieswoje sprawy, psuć relacji między sąsiadami, wśród najbliższego otoczenia, kiedy próbujemy zareagować na niepokojące, podejrzane sytuacje w czyimś domu. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii Krajowego Centrum Kompetencji  801 109 801 (Infolinia płatna w wysokości jednego impulsu, czyli 0,35 zł z VAT). Tam codziennie osoby kompetentne w udzielaniu pomocy potrzebującym reagują na wszelkie zgłoszenia, odpowiadają na pytania i wątpliwości, kierując sprawy tam, gdzie można znaleźć rozwiązanie. Strona internetowa: www.kck.pl/
 1. Terroryzm
 •  Telefon zaufania w sprawach terrozryzmu   -   numer  22 619 91 49.
 1.  Policyjny Telefon Zaufania 
 •  numer  800 12 02 26  Linia bezpłatna, czynna codziennie od godziny 8 do 22.
 •  numer  800 156 032

Zadzwoń bezpłatnie do nas gdy wiesz o:
1) planowanych (przygotowywanych), usiłowanych lub popełnionych przestępstwach i wykroczeniach oraz o ich sprawcach, jeżeli rozmówca nie chce złożyć zawiadomienia w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego lub Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
2) demoralizacji dzieci i młodzieży, w tym też działających subkulturach młodzieżowych oraz pseudokibicach;
3) miejscach zagrożonych przestępczością kryminalną, gospodarczą, korupcyjną i narkotykową, a także niebezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego;
4) zjawiskach patologii społecznych, w tym dotyczących m. in. przemocy w rodzinie, krzywdach wyrządzanych małoletnim i nieletnim;
5) innych osobach i zdarzeniach pozostających w zainteresowaniu organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, w tym o osobach ukrywających się, będących na niepowrocie z przepustki albo które uciekły z ośrodków prawnej izolacji, itp.;
6) zdarzeniach świadczących o naruszeniu przez policjanta zasad dyscypliny służbowej lub etyki zawodowej, w przypadku, gdy rozmówca nie chce wykorzystać procedury skargowej lub odwoławczej do przełożonych, prokuratury, sądu itp. i zasadne jest uwzględnienie jego prośby o zachowanie anonimowości, zwanej dalej, jako „informacja o naruszeniu prawa przez funkcjonariusza lub pracownika Policji”;
7) naruszeniu przez funkcjonariusza lub pracownika cywilnego Policji przepisów prawa, w tym o popełnionym przestępstwie, oraz udzielania porad obywatelom m. in. z zakresu trybu i zasad wnoszenia skarg i wniosków, sposobu załatwiania spraw oraz przekazywania informacji teleadresowych instytucji, organizacji i fundacji udzielających pomocy, np. ofiarom przestępstw, w tym przemocy w rodzinie lub osobom bezdomnym.

Osobie przekazującej informację w ramach „Policyjnego Telefonu Zaufania” gwarantuje się anonimowość chyba, że osoba telefonująca wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych personalnych.

Powyższe nie stosuje się w przypadku przekazania przez obywatela informacji stanowiącej zawiadomienie o przestępstwie lub wykroczeniu popełnionym przez funkcjonariusza albo pracownika cywilnego Policji, skargi na działanie funkcjonariusza lub pracownika cywilnego Policji, chyba, że informujący wskaże imiennie inne osoby posiadające wiedzę o zdarzeniu i jego uczestnikach albo ujawni okoliczności umożliwiające przeprowadzenie weryfikacji informacji złożonej telefonicznie lub w inny sposób rozmówca uzasadni konieczność zagwarantowania anonimowości.

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz