herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

 

Punkt informacyjno- konsultacyjny

ul. Spokojna 22

74-300 Myślibórz

Telefon zaufania  +48 784 216 876 czyny w godzinach dyżurów specjalistów

 

Dyżury socjoterapeuty

poniedziałek – godz. 15.30-18.00 kontakt indywidualny
                           godz. 18.00-20.00 grupa wsparcia dla współuzależnionych i ofiar przemocy

środa  - godz. 9.30-12.00 kontakt indywidualny

 

Dyżury Przedstawiciela  Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wtorek – godz.15.15 - 18.15

 

Psycholog – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerami 95 747 21 43,     95 747 58 49 (Pani Ewa Boroń, Pani Marzena Bielak) w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 7.00-15.00)

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz