herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Punkt informacyjno- konsultacyjny

ul. Spokojna 22,

(II piętro pok. 207),

74-300 Myślibórz

Telefon zaufania  +48 784 216 876 czynny w godzinach dyżurów specjalistów.

Dyżury psychoterapeuty

poniedziałek – godz. 14.00-17.00 kontakt indywidualny

Psycholog – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerami 95 747 21 43,     95 747 58 49 w. 17 (Pani Marzena Bielak, Pani Agnieszka Kluba) w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu 7.00-15.00)

Informator przemocy domowej do pobrania

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz