herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Sprawienie pogrzebu (art. 44 ustawy o pomocy społecznej)

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Zasady sprawiania pogrzebów przez Gminę Myślibórz określa zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborzu z dnia 23 stycznia 2005r. Nr 163/2005/Or .

 1. Obowiązek sprawienia pogrzebu dotyczy osób samotnych, nie posiadających rodziny, którzy nie otrzymują świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 2. Sprawić pogrzeb można osobie samotnej nie posiadającej rodziny, ale otrzymującej świadczenia z ubezpieczenia społecznego w ramach zasiłku pogrzebowego, który przysługuje osobie ubezpieczonej.
 3. Obowiązek sprawienia pogrzebu dotyczy osób, których tożsamości nie ustalono z uwagi na ich nagły zgon i brak dokumentów tożsamości (NN).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Akt zgonu lub karta zgonu osoby zmarłej.
 2. W przypadku osoby nieznanej (NN) - zgłoszenie z Policji lub Prokuratury o konieczności sprawienia pogrzebu.

 

Sposób załatwienia sprawy:

O zdarzeniu informuje się właściwy OPS.

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz