herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Na podstawie:

 • Uchwały Rady Miejskiej w Myśliborzu nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny.
 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz