herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Świadczenia dla osób aresztowanych lub pozbawionych wolności (art.13 ustawy o pomocy społecznej)

 

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego . Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej i nie udziela się świadczeń.

 

Osoba zwolniona z zakładu karnego składając wniosek o pomoc powinna przedstawić:

 • dokument zwolnienia,
 • informację czy pracowała odpłatnie w zakładzie karnym 
 • czy otrzymała pomoc z funduszu postpenitencjarnego.
 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz