herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

 1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny posiada przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, którego kopie należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby, po spełnieniu w/w kryteriów w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość dodatku energetycznego normują stosowne przepisy prawa i zależna jest od ilości osób danego gospodarstwa domowego dostępne w zakładce: "Dodatek energetyczny - akty prawne”

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz