herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf. 3,1 MB)
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf, 96 KB)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych    (pdf, 429 KB)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS    (pdf, 78 KB)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy   (pdf, 78 KB)
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (pdf, 84 KB)
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny (pdf, 386 KB)
 8. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów   (pdf, 775 KB)

 

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz