herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Wraz z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” powstała możliwość skorzystania ze wsparcia w formie asysty rodziny na szczególnych zasadach.

Asysta rodziny w oparciu o Ustawę „Za życiem” polega na:

 • ustaleniu przez kobietę/rodzinę przy wsparciu asystenta rodziny planu wsparcia czyli działań, jakie powinny być zrealizowane aby osiągnąć zamierzone cele,
 • ustalenie sposobu i czasu wykonania zaplanowanych działań,
 • monitorowanie postępów,
 • ustaleniu podmiotów / osób, z którymi kobieta/rodzina oraz asystent będą współpracować w celu uzyskania jak najbardziej adekwatnej pomocy,
 • realizacji zaplanowanych działań,
 • modyfikacji planów.

Wsparcie asystenta rodziny w oparciu o Ustawę „Za życiem” polega na koordynowaniu poradnictwa w zakresie:

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 • wsparcia psychologicznego,
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Koordynacja poradnictwa polega na:
 • opracowywaniu wspólnie z kobietą/rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu kobiety/rodziny do różnych podmiotów i instytucji w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

 Realizacja zadań asystenta rodziny w oparciu o Ustawę „Za życiem” możliwa jest na podstawie pisemnego upoważnienia go do podejmowania takich działań, które kobieta/rodzina przekazuje asystentowi (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych).

Osobami, uprawnionymi do otrzymania wsparcia w tej formie są:

 • kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny,
 • rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Poradnictwo udzielane jest bezpłatnie, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Podstawowym wymogiem formalnym jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Myślibórz


GMINA MYŚLIBÓRZ Lokalny Informator „Za Życiem”

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz