herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny dla 5 osób w rodzinie,   (pdf, 400 KB)

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych ZKDR-04 (pdf. 84 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03, (pdf, 82 KB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej ZKDR-02, (pdf, 81 KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki ZKDR-01, (pdf, 83 KB)

Oświadczenie o braku Karty Dużej Rodziny w przypadku konieczności jej zwrotu, (pdf. 142 KB)

 

Partnerzy Dużej Rodziny        /przycisk   "wykaz"/

Wnioski wraz z kompletem załączników składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, pokój nr 1 (parter) w godzinach 700 - 1500

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz