herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Trwa nabór wniosków do Placówki Wsparcia Dziennego na nowy rok szkolny 2023/2024.

plakat oferty placówki wsparcia dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczo - wychowawczej, wobec czego zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań.  Pobyt w Placówce jest nieodpłatny. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia.

Celem pracy Placówki jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Ośrodka lub bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 15:15-18:15 pod adresem: ul. Spokojna 22 w Myśliborzu.

Wychowankowie Placówki przyjmowani są:

 1. na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
 2. wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19, pok. nr 14 w godzinach pracy Ośrodka lub od 05 września 2023r. w siedzibie Placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania.

 Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 95 747 21-43 wew. 29. 

 Spośród złożonych kart zgłoszeniowych Dyrektor Placówki po weryfikacji warunków udziału w zajęciach wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 15 roku życia.
Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową.

ZAŁĄCZNIK: karta zgłoszenia dziecka do placówki wsparcia dziennego

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz