herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu utworzono:

Oddział Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz,

pokój nr 14
czynne poniedziałek 8:00 – 13:00

środa 9:00 – 14:00

tel. 515 473 667;  515 473 666

Bezpłatna pomoc jest przeznaczona dla:

 1. Osób pokrzywdzonych przestępstwem i bliskich tych osób - dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, pobić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego)
 1. Świadków przestępstw i osób im najbliższych - dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób, które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego. W uzasadnionych przypadkach udzielamy też pomocy pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą.

 

Jaki cel:

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.

 

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych:

 • psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
 • psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych
 • konsultacje z psychiatrą
 • prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
 • mediacje
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej
 • schronienie z zasobów Ośrodka ( w Szczecinie i w Policach)
 • materialna w zakresie min. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego,  dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej, inne

 

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższych:

 • pomoc psychologiczna
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej

 

Gdzie można otrzymać pomoc:

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny w Szczecinie
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kamieniu Pomorskim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Policach - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Goleniowie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Choszcznie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, ,
 • Lokalny Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryficach – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pyrzycach - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, 
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Myśliborzu- Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
 • Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świnoujściu, Urząd miasta Świnoujście Wydział Zdrowia  

Dyżur telefoniczny całodobowy (informacja i wsparcie) – 663 606 609

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz