herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

19 kwi 2022
Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"-EDYCJA 2022

Program "Opieka wytchnieniowa"

flaga o godło Polski

Gmina Myślibórz  realizuje ponownie Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Gminy Myślibórz  do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania - 76 800,00 zł.

Całkowita wartość - 76 800,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie podania i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz  KARTY OCENY STANU DZIECKA/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ stanowiących załączniki do Programu.

Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu,           
 • ul. 1 Maja 19
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1 Maja 19
74-300 Myślibórz

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 8 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu  

Tel.  95 747 21-43 ( wew. 29 )

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Załączniki do pobrania tutaj:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022.
 2. Załącznik nr 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.
 3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz