herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

W dniu 02.10.2018r. w nawiązaniu do „Międzynarodowego Dnia bez Przemocy” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Myśliborzu wraz z Komendą Powiatową Policji w Myśliborzu przeprowadził na ulicach miasta kampanię profilaktyczną pod hasłem „DZIEŃ BEZ PRZEMOCY”.

Rozdawano ulotki informacyjne dotyczące instytucji pomocowych działających na terenie miasta i gminy Myślibórz. W kampanii brała również udział młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu – klasa mundurowa. Kampania miała na celu uświadomienie społeczności lokalnej o istnieniu problemu związanego z przemocą oraz wskazanie możliwości uzyskania pomocy i wsparcia.

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz