herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął Ustawę o dodatku węglowym. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 1692 . Realizatorem zadania w obszarze jej działania będzie Gmina Myślibórz. W jej w imieniu przyjmować wnioski i wypłacać dodatki będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 oraz pod numerem telefonu 95 747 21 43 wew. 20 lub 22, email: ops@mysliborz.pl


Podstawowe założenia ustawy:
1. Komu będzie przysługiwał dodatek węglowy?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:
– kocioł na paliwo stałe,
– kominek,
– koza,
– ogrzewacz powietrza,
– trzon kuchenny,
– piecokuchnia,
– kuchnia węglowa,
– piec kaflowy na paliwo stałe
o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.


2. Warunek konieczny do uzyskania dodatku węglowego?
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu tel. 957479187 lub mail rgg.umig@mysliborz.pl

3. Komu nie będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało
z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

4. Kwota przyznanego dodatku?
Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

5. Termin składania wniosków.
Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r.

6. Wzór wniosku.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest do pobrania po kliknięciu  w link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf  oraz jako załącznik na dole strony.


Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 oraz pod numerem telefonu 95 747 21 43 wew. 20 i 22, email ops@mysliborz.pl

Załącznik do pobrania tutaj:

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz