herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Informujemy, że na terenie Gminy Myślibórz obsługę wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny wynosi jednorazowo:

1) 1000 złotych bądź,

2) 1500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh;

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski w tradycyjnej formie wnioskodawca osobiście może składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, przy ul. 1 Maja 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00. W razie jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt z pracownikami tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 95 747 2143 wew. 20

Załącznik: wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

 

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz