herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Myślibórz na lata 2023-2030". Konsultacje będą trwały od 20.09.2023 r. do 04.10.2023 r.             

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2023 - 2030  będzie dostępny:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu,

- w pokoju nr 222 Urzędu Miejskiego w Myśliborzu,

- w sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu,

- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Myśliborzu,

- na stronie internetowej www.mysliborz.pl

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać do dnia 04.10.2023 r. do godz. 0:00:

-  osobiście do Urzędu Miejskiego w Myśliborzu w godz. 7.15-15.15,

-   w formie elektronicznej na adres mysliborz@mysliborz.pl

-  osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu w sekretariacie w godz. 7.00 - 15.00

-  w formie elektronicznej na adres: ops@mysliborz.pl .

 Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym nie będą rozpatrywane.

Załączniki do pobrania:

1.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Myślibórz na lata 2023-2030

2. Formularz Konsultacji Społecznych

 

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz