herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

02 cze 2022
Aktualności

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje informacje opracowane przez MSWiA i Straż Graniczną dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

 

 

czytaj więcej

19 kwi 2022
Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"-EDYCJA 2022

Program "Opieka wytchnieniowa"

flaga o godło Polski

Gmina Myślibórz  realizuje ponownie Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Gminy Myślibórz  do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania - 76 800,00 zł.

Całkowita wartość - 76 800,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie podania i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz  KARTY OCENY STANU DZIECKA/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ stanowiących załączniki do Programu.

Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu,           
 • ul. 1 Maja 19
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1 Maja 19
74-300 Myślibórz

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 8 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu  

Tel.  95 747 21-43 ( wew. 29 )

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Załączniki do pobrania tutaj:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022.
 2. Załącznik nr 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.
 3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.

czytaj więcej

13 kwi 2022
Rodzina wspierająca

Rodzina Wspierająca

Zostań rodziną wspierającą

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

 1. organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
 2. wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
 3. pomocą dzieciom w nauce;
 4. udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem (do kwoty 200 zł miesięcznie na dziecko).

 

 

czytaj więcej

03 mar 2022
Aktualności

Pomoc dla Ukrainy- akcja trwa!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją na terenie Ukrainy, tutejszy Ośrodek kontynuuje zbiórkę rzeczową dla uchodźców szukających schronienia na terenie naszej gminy. Niezbędne są :

- koce, kołdry, poduszki, pościele, śpiwory, ręczniki,

- żywność z długim terminem przydatności (np. makaron, ryż, olej, cukier, mąka, konserwy),

- produkty żywnościowe i higieniczne dla dzieci (mleka modyfikowane, kaszki, słoiczki, musy, pampersy, płyny do kąpieli, kremy),

- artykuły szkolne (zeszyty, kredki, długopisy, bloki itp.),

- chemia gospodarcza, oraz środki higieny osobistej dla dorosłych i dzieci,

- zabawki dla dzieci ( oprócz maskotek),

- nowa bielizna osobista dla dzieci i dorosłych (majtki, skarpetki),

- odzież dla młodzieży w wieku 10-16 lat ( bluzy, spodnie dresowe, koszulki itp.),

- sprzęty gospodarstwa domowego ( czajniki elektryczne, mikrofale, żelazka, deski do prasowania, suszarki do prania, pralki, lodówki),

Uwaga  przyjmujemy odzież wyłącznie nową lub w idealnym stanie nadająca się do bezpośredniego przekazania !

Zbiórka wymienionych rzeczy odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu przy ul. 1 Maja 19, w godzinach pracy Ośrodka od 7:00 -15:00                                              

 W razie jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt z pracownikami tut. Ośrodka pod numerami telefonów: 957472143, oraz  957475849.

                                                                    

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Błażej Kowzan

              

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz