herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

06 sie 2021
Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

flaga i godło Polski

Gmina Myślibórz  przystąpiła do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Gminy Myślibórz  do 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania - 90 000,00 zł.

Całkowita wartość - 90 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Gmina Myślibórz realizuje w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie podania i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz  KARTY OCENY STANU DZIECKA/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ stanowiących załączniki do Programu.

Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu,            ul. 1 Maja 19
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1 Maja 19
74-300 Myślibórz

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 20 osób.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu  

Tel.  95 747 21-43 ( wew. 26 )

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Załączniki do pobrania tutaj:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021.
 2. Załącznik nr 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.
 3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.

czytaj więcej

31 maj 2021
Aktualności

Opłata za Środowiskowy Dom Samopomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie art.51 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2021 poz.803) korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

czytaj więcej

25 maj 2021
Aktualności

Ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu zarządzeniem z dnia 21 maja.2021r. postanowił, że w dniu 04 czerwca 2021r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

czytaj więcej

15 mar 2021
Aktualności

Regionalne Centrum Kryzysowe w Myśliborzu

Uprzejmie informujemy, iż w Myśliborzu rozpoczęło swoją działalność  Regionalne Centrum Kryzysowe. W ramach swojej pracy Centrum zapewnia wsparcie w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Pomoc kierowana jest dla osób lub rodzin, które są w trakcie lub po przebytym kryzysie psychicznym. Usługi pomocowe są w pełni bezpłatne i nie wymagają skierowania.

            Formy pomocy:                                             Kontakt:

            - pomoc psychologiczna                             Regionalne Centrum Kryzysowe

            - poradnictwo pedagogiczne                       ul. Spokojna 13

            - poradnictwo rodzinne                                74-300 Myślibórz

            - poradnictwo specjalistyczne                     tel. 669 606 604

            - grupa wsparcia                                             e-mail: rck@pcprmysliborz.pl

            - zajęcia psychoedukacyjne                          

czytaj więcej

21 sty 2021
Aktualności

Ruszają dopłaty do czynszu

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz