herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

01 gru 2022
Aktualności

Komunikat w sprawie dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Informujemy, że na terenie Gminy Myślibórz obsługę wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny wynosi jednorazowo:

1) 1000 złotych bądź,

2) 1500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh;

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski w tradycyjnej formie wnioskodawca osobiście może składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, przy ul. 1 Maja 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00. W razie jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt z pracownikami tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 95 747 2143 wew. 20

Załącznik: wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

 

 

czytaj więcej

21 wrz 2022
Aktualności

Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . z 2022r., poz. 1967). Obsługą wniosków i realizacją wypłat zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

czytaj więcej

17 sie 2022
Aktualności

Informacja o nowym świadczeniu – dodatku węglowym

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął Ustawę o dodatku węglowym. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 1692 . Realizatorem zadania w obszarze jej działania będzie Gmina Myślibórz. W jej w imieniu przyjmować wnioski i wypłacać dodatki będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 oraz pod numerem telefonu 95 747 21 43 wew. 20 lub 22, email: ops@mysliborz.pl


Podstawowe założenia ustawy:
1. Komu będzie przysługiwał dodatek węglowy?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:
– kocioł na paliwo stałe,
– kominek,
– koza,
– ogrzewacz powietrza,
– trzon kuchenny,
– piecokuchnia,
– kuchnia węglowa,
– piec kaflowy na paliwo stałe
o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.


2. Warunek konieczny do uzyskania dodatku węglowego?
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu tel. 957479187 lub mail rgg.umig@mysliborz.pl

3. Komu nie będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało
z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

4. Kwota przyznanego dodatku?
Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

5. Termin składania wniosków.
Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r.

6. Wzór wniosku.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest do pobrania po kliknięciu  w link: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf  oraz jako załącznik na dole strony.


Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 oraz pod numerem telefonu 95 747 21 43 wew. 20 i 22, email ops@mysliborz.pl

Załącznik do pobrania tutaj:

czytaj więcej

02 cze 2022
Aktualności

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje informacje opracowane przez MSWiA i Straż Graniczną dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK.

 

 

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz